Naudojimosi sąlygos

Sveikinu pradėjus domėtis mityba!

Sveika mityba – geros savijautos pagrindas visais gyvenimo etapais. Ar siektumėte sulieknėti, ar priaugti svorio, gal būt laukiatės ar norite užtikrinti kad jūsų šeima augtų sveika ir stipri, gal mitybos pagalba norite sumažinti ligų tikimybę arba palengvinti esamų negalavimų simptomus? Tikiuosi kad “Sulieknėk sveikai” svetainė bus įdomi ir naudinga Jums siekiant savo tikslų!

Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimosi sąlygas prieš pradedant naudotis svetaine.

Bendrosios sąlygos

Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama – „Naudojimosi sąlygos“) nuostatos taikomos šiai “Valgau sveikai”, MB, kurios buveinės adresas Alytaus g. 22, LT-02117 Vilnius, Lietuva, ir kuriai Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre suteiktas juridinio asmens kodas 303128517 (toliau vadinama – „Sulieknėk sveikai“), interneto svetainei.

Naudojimosi sąlygos reguliuoja teisinius santykius tarp visų interneto svetainės http://sulieknek.lt vartotojų (toliau – Vartotojas) ir svetainės savininkės MB „Valgau sveikai“, kylančius Vartotojui naudojantis svetainėje pateikiama informacija bei teikiamomis paslaugomis.

MB „Valgau sveikai“ Vartotojas yra asmuo, norintis peržiūrėti informaciją „Sulieknėk sveikai“ (sulieknek.lt ) svetainėje, prisiregistravęs šioje svetainėje ar kokia kita forma naudojantis šią svetainę.
Prisijungdami prie „Sulieknėk sveikai“ (sulieknek.lt ) svetainės ir/ar naudodamiesi informacija ar paslaugomis, teikiamomis šioje svetainėje arba per ją, Jūs sutinkate laikytis šių Naudojimosi sąlygų.

Gavusi nusiskundimą ar kuomet Vartotojas bet kokiu būdu ir forma pažeidžia šias Naudojimosi sąlygas, MB „Valgau sveikai“ turi teisę vienašališkai (be įspėjimo) apriboti / panaikinti Vartotojo galimybę naudotis „Sulieknėk sveikai“ (sulieknek.lt ) svetaine, ištrinti / panaikinti bet kurią Vartotojo patalpintą informaciją.

Naudojimosi interneto svetaine apribojimai

„Sulieknėk sveikai“ (sulieknek.lt ) svetainėje esanti informacija yra paimta iš šaltinių, kuriuos „Sulieknėk sveikai“ (sulieknek.lt ) laiko patikimais. „Sulieknėk sveikai“ (sulieknek.lt ) neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šiame arba per šią svetainę, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti svetainėje, gali būti pakeista arba pašalinta iš jos be išankstinio įspėjimo.

„Sulieknėk sveikai“ neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad ši svetainė ir/ar paslaugos, teikiamos per svetainę, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

„Sulieknėk sveikai“ svetainėje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu, arba bet kokio paslaugų teikėjo rekomendacija, nebent „Sulieknėk sveikai“ aiškiai praneša priešingai.

Autorių teisės ir prekių ženklai

„Sulieknėk sveikai“ ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į svetainę. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso svetainės turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui.

Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Svetainėje esantys straipsniai, prekių ženklai bei logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

„Sulieknėk sveikai“ svetainėje vykstančių diskusijų forumų, pokalbių svetainių, debatų ir pan. vartotojai turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises, arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu teisėtu būdu. Vartotojas, kuris pateikia medžiagą, kada ir kai tokia medžiaga pateikiama, laikomas davusiu sutikimą, kad „Sulieknėk sveikai“ elektroniniu būdu ar kitaip saugotų, platintų ir publikuotų tokią medžiagą.

Paskelbdamas „Sulieknėk sveikai“ svetainėje savo nuotraukas, receptus ar kitus asmeninius kūrinius, vartotojas suteikia „Sulieknėk sveikai“ teisę neatlygintinai ir be atskiro Vartotojo sutikimo naudoti tokią informaciją bet kokiu būdu, tikslais ir forma, įskaitant (bet neapsiribojant) publikavimą kituose viešuose informacijos šaltiniuose, nenurodant vartotojo autorystės.

Nuorodos

Kai „Sulieknėk sveikai“ pateikia tekstines nuorodas į trečiųjų asmenų svetaines, tokios nuorodos nėra „Sulieknėk sveikai“ patvirtinimas dėl jokių produktų ar paslaugų, teikiamų tokiuose svetainėse arba per juos. Tokių nuorodų naudojimas yra išskirtinai Jūsų rizika ir „Sulieknėk sveikai“ neprisiima jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį, naudojimą ar pasiekiamumą. „Sulieknėk sveikai“ netikrina tokių svetainių turinio teisingumo, tikslumo, pagrįstumo, patikimumo ar išsamumo.

Visi duomenys, į kuriuos pateikiamos nuorodos iš „Sulieknėk sveikai“ svetainės, turi būti atidaromi atskirame lange ir negali būti pateikiami susiejant juos su bet kurio kito svetainės prekės ženklu ar logotipu, jeigu su „Sulieknėk sveikai“ raštu nėra susitarta kitaip.

Vartotojams draudžiama „Sulieknėk sveikai“ svetainėje bet kokiu būdu ir forma, tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti bet kokio pobūdžio reklamą (reklaminę medžiagą), naudoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius, įžeidimus ir pan.

Vartotojai įsipareigoja netalpinti komentarų, medžiagos ir nebendrauti tokiu būdu, kad tai pažeistų bet kokias teisės aktų nuostatas. Įskaitant bet neapsiribojant šiuo Vartotojams „Sulieknėk sveikai“ svetainėje draudžiama:
• Žeminti asmens garbę, orumą, kenkti dalykinei asmens reputacijai ar kitiems teisėtiems interesams;
• Kurstyti neapykantą / karą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su asmeniu / asmenimis dėl jo (jų) lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, ir kt.;
• Pateikti tikrovės neatitinkančią / žinomai melagingą, netikslią, šališką informaciją;
• Pateikti informaciją, skatinančią / reklamuojančią / palankiai vaizduojančią alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, psichotropinių medžiagų vartojimą, taip pat bet kokios kitos formos alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir/ar psichotropinių medžiagų reklamą;
• Pateikti informaciją, turinčią pornografijos elementų;
• rašant komentarus, bendraujant prisistatyti / apsimesti kitu asmeniu.

MB “Valgau sveikai”/„Sulieknėk sveikai“  turi teisę tvarkyti ir naudoti registracijos metu ar vėliau naudojantis Vartotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

Vartotojas patvirtina, kad pateikia savo duomenis „Sulieknėk sveikai“ svetainėje savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi ir tvarkomi „Sulieknėk sveikai“ duomenų bazėje 10 metų arba 24 mėnesius nuo paskutinio prisijungimo, jei tai galima indentifikuoti.

MB “Valgau sveikai”/„Sulieknėk sveikai“ rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.

MB “Valgau sveikai”/„Sulieknėk sveikai“ naudos Asmens duomenis šios svetainės bei kitų „Sulieknėk sveikai“ paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

Vartotojas, sutikdamas su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, patvirtina, kad jis suteikia „Sulieknėk sveikai“ teisę siųsti Vartotojui informacinius pranešimus bei komercinius pasiūlymus.

„Sulieknėk sveikai“ neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Naudojimosi sąlygose, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai „Sulieknėk sveikai“. Taip pat Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą „Sulieknėk sveikai“ valdyti ir naudoti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir naudoti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo valdyti ir naudoti Kliento Asmens duomenis davimas ar atšaukimas negalioja atgal į praeitį.

„Sulieknėk sveikai“ yra įregistruoti ADA (Asmens duomenų apsaugos) valdytojų registre. Plačiau apie tai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Mokamos paslaugos

Vartotojas „Sulieknėk sveikai“ svetainėje už tam tikrą mokestį gali užsisakyti įvairias paslaugas – sveikos mitybos ir lieknėjimo, sveiko maisto gaminimo ir kitas programas, mokymus, kursus. Paslaugų kainos ir apmokėjimo sąlygos yra nurodomos užsakant konkrečias paslaugas.

Atsakomybės apribojimas

Šios svetainės turinys pateikiamas pagal „kaip yra” ir „kiek prieinama” principus. MB “Valgau sveikai”/„Sulieknėk sveikai“ neteikia jokių garantijų dėl šio svetainės ar jo turinio.

„Sulieknėk sveikai“ neatsako už jokias išlaidas, žalą ar kitokius nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie svetainės arba naudojimosi svetaine, net ir tuo atveju, jei MB “Valgau sveikai”/„Sulieknėk sveikai“ galėjo žinoti apie svetainės ar jos turinio trūkumus.

„Sulieknėk sveikai“ negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks pasiekti pasirinktų tikslų.

„Sulieknėk sveikai“ neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims vadovaujantis bet kuria svetainėje pateikiama medžiaga.

“Sulieknėk sveikai“ neatsako dėl svetainės veiklos sutrikimų, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių „Sulieknėk sveikai“ negali kontroliuoti.

Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Vartotojas įsipareigoja 1) saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys; 2) nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims. „Sulieknėk sveikai“ neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

Slapukai

„Sulieknėk sveikai“ svetainėje yra slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankyta svetainė išsaugo Jūsų kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją ir, greta kitų dalykų, yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu svetaine palaikymui.

Yra dviejų tipų slapukai. Pirmas tipas, kuris vadinamas ilgalaikiais slapukais, išsaugo failą Jūsų kietajame diske tam tikram laikotarpiui. „Sulieknėk sveikai“ naudoja ilgalaikius slapukus, siekdamas stebėti lankytojų navigaciją svetainėje bei rinkti statistinius duomenis.

Kitas slapukų tipas, kuris vadinamas seanso slapukais, saugomas tik laikinai tuo laikotarpiu, kai Jūs naršote svetainėje. Siekdami naudotis „Sulieknėk sveikai“ interneto svetaine, Jūs turite sutikti su seanso slapukų naudojimu. Seanso slapukai išnyks, kai Jūs išeisite iš „Sulieknėk sveikai“ interneto svetainės arba išjungsite Jūsų naršyklę.

Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų, Jūs galite pakeisti Jūsų naršyklės (Internet Explorer, Netscape ir kt.) apsaugos nustatymus. Jūs galite pasirinkti neleisti naudoti ilgalaikių slapukų be jokios įtakos svetainės funkcionalumui.

Pinigų grąžinimo politika

Pinigų grąžinimas už įsigytą, tačiau nepatikusią arba lūkesčių nepatenkinusią paslaugą, nevykdomas.

Naudojimosi sąlygų keitimas

Kadangi „Sulieknėk sveikai“ Svetainė ir paslaugos nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, „Sulieknėk sveikai“ turi teisę vienašališkai pakeisti šias Naudojimosi sąlygas.
„Sulieknėk sveikai“ praneš Vartotojui apie Naudojimosi Sąlygų pakeitimus paskelbdama apie tai šioje svetainėje. Naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo svetainėje dienos.
Naudodamasis Svetaine po to, kai įsigalios Naudojimosi sąlygų pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šiam svetainei ir jo Naudojimosi sąlygoms taikoma bei jie yra aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šiomis Naudojimosi sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

Visi tarp Vartotojo ir „Sulieknėk sveikai“ kilę nesutarimai dėl šių Naudojimosi sąlygų vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal MB “Valgau sveikai”/„Sulieknėk sveikai“ buveinės vietą.

Naudojimosi sąlygos įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Vartotojo ir MB “Valgau sveikai”/„Sulieknėk sveikai“ laiką. Vartotojas turi teisę nutraukti teisinius santykius su MB “Valgau sveikai”//„Sulieknėk sveikai“ bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Naudojimosi sąlygas.
_______________
© „Sulieknėk sveikai“/ MB „Valgau sveikai“. Naudojimosi sąlygos.

Skaityti komentarus (žiūrėkite žemiau) (0) Rašyti komentarus (žiūrėkite žemiau)

Įkelkite savo komentarą

*

  • Facebook

  • Instagram