Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kitą svarbią informaciją. Tikimės, kad atidžiai perskaitysite privatumo politiką bei naudojimosi sąlygas. Jeigu Jūs nesutinkate su Sąlygomis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš UAB „Valgau sveikai“ teikiamų paslaugų.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Sąlygos gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.

UAB „Valgau sveikai“ renka ir tvarko šiose Privatumo politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
– Jūsų sutikimas su Naudojimosi sąlygose ir šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis;
– Mūsų teisėtas interesas;
– Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas.

Privatumo politika

1. Lankydamiesi, registruodamiesi ir užsisakydami paslaugas interneto svetainėje sulieknek.lt, Jūs patikite UAB „Valgau sveikai“ (toliau – Tiekėjas) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos rinkti, tvarkyti ir saugoti šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) ir Paslaugų pirkimo – pardavimo Naudojimosi sąlygose (toliau – Sąlygos) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.
2. Duomenų valdytojas – UAB „Valgau sveikai“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303128517, buveinės adresas – Alytaus g. 22, LT-02117 Vilnius.
3. Šis dokumentas yra sutartis tarp duomenų valdytojo UAB „Valgau sveikai“ ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine, kuri pasiekiama internetiniu adresu sulieknek.lt, o tai pat ir Sąlygomis, kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys sulieknek.lt paslaugomis.
4. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą reglamentuoja ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
5. Sulienek.lt tinklalapyje nurodydamas savo asmens ir ypatingus asmens duomenis apie sveikatą (sveikatos būklę/ligas, apimtis, ūgį, svorį, kurios gali turėti įtakos mitybos planų sudarymui, kursų ir mokymų medžiagos pateikimui arba sprendimui jų nesudaryti), Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
6. Tiekėjas tvarko Vartotojo asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
6.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
6.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
6.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai:
6.3.1. Duomenų subjektas duoda sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo
6.3.2. Duomenų subjektas dėl asmens duomenų (įskaitant ir ypatingų asmens duomenų apie sveikatą tvarkymo) tvarkymo mitybos planų ir mokymų bei seminarų vedimo tikslu, išreiškia sutikimą uždėdamas varnelę „supratau ir sutinku“ bei sutinka laikytis suliekek.lt Sąlygų bei Politikos.
7. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?
7.1. Registracija į sveikos mitybos kursus arba mokymus, kursų dalyvių duomenys, mitybos planų užsakymas
Registruodamiesi į sveikos mitybos kursus, jose dalyvaudami, užsisakydami mitybos planą ir sutikdami su Sąlygomis ir Politika, Jūs pateikiate mums žemiau nurodytus duomenis. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite naudotis Paslaugomis. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.
Registracijai į sveikos mitybos kursus renkami duomenys – Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, gyvenamoji vietovė.
Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis Sąlygose ir Politikoje numatytomis sąlygomis.
Tvarkymo terminas – visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis ir 5 metus po paskutinio vartotojo apsilankymo svetainėje ar to laiko, kai vartotojas perdavė savo kontaktus svetainėje. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Kursų dalyvių renkami duomenys – Jūsų vardas ir pavardė, amžius, ūgis, svoris, duomenys apie sveikatos būklę, duomenys apie fizinį aktyvumą
Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis Sąlygose ir Politikoje numatytomis sąlygomis
Tvarkymo terminas – visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis ir 5 metus po to, kai vartotojas perdavė savo duomenis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių

Mitybos planų užsakymui renkami duomenys – Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, gyvenamoji vietovė, duomenys apie sveikatą (sveikatos būklę/ligas, kurios gali turėti įtakos mitybos plano sudarymui arba sprendimui jo nesudaryti bei patarimams seminarų metu)
Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis Sąlygose ir Politikoje numatytomis sąlygomis.
Tvarkymo terminas – visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis ir 5 metus po to, kai vartotojas perdavė savo duomenis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių

Pagal Jūsų duomenis mes interneto svetainėje sulieknek.lt sukuriame unikalų profilį, pagal kurį identifikuosime Jus kaip registruotą interneto svetainės sulieknek.lt naudotoją ir kuris suteiks jums galimybę pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis Paslaugomis Sąlygose ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.

Pagal Jūsų pateiktus anketinius duomenis mes taip pat Jus atpažįstame, kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo, kitų paslaugų suteikimo ir kt.
Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, miestą) mes taip pat naudojame paslaugų suteikimo, bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis.
Pagal Jūsų duomenis mes sudarome mitybos planus, juos išsiunčiame, pateikiame seminarų medžiagą, siunčiame informaciją apie naujienas, susijusias su Bendrovės veikla, receptais bei straipsniais.
Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
Tiekėjas neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Sąlygomis.
7.2. Duomenys tvarkomi individualios paskyros sudarymui –  registravimosi interneto svetainėje sulieknek.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija).
Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas sukurti ir naudotis paskyra Sąlygomis numatytomis sąlygomis
Tvarkymo terminas – visą laikotarpį, kol Jūs esate paskyros vartotoju. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

7.3. Duomenys tvarkomi finansinių dokumentų išrašymui – Jūsų vardas ir pavardė
Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas sukurti ir naudotis paskyra Sąlygomis numatytomis sąlygomis
Tvarkymo terminas – visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis ir 5 metus po to, kai vartotojas perdavė savo duomenis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

7.3. Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais –  Jūsų vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris, pirkimų istorija, atsiliepimas apie paslaugas ir asmeninius pokyčius.
Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas sukurti ir naudotis paskyra Sąlygomis numatytomis sąlygomis
Tvarkymo terminas  – visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis ir 5 metus po to, kai vartotojas perdavė savo duomenis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik po to, kai duomenų subjektas duoda arba neduoda sutikimą uždėdamas/neuždėdamas varnelės laukelyje „sutinku gauti su sulieknek.lt ir partnerių paslaugomis susijusius naujienlaiškius, pasiūlymus“. Klientas yra informuojamas apie teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys, būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir apie tai, kad bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Jei klientas nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų ateityje naudojami rinkodaros tikslais, klientas bet kuriuo metu turi teisę rašyti elektroninį laišką adresu registracija@sulieknek.lt arba pateikti prašymą adresu Alytaus g. 22, Vilnius ir nurodyti, kad nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

7.4. Pirkimo duomenų tvarkymas – Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija.
Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas naudotis Sąlygomis ir Politika numatytomis sąlygomis.
Tvarkymo terminas 5 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Pirkimo duomenis mes saugome 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos sunaikiname ir/arba patikimai nuasmeniname, t.y. negrįžtamai atsiejame nuo Jūsų anketinių duomenų ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos.

7.5. Klientų užklausų, skundų, prašymų bei atsiliepimų valdymas – Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Jūsų užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, kita užklausoje pateikiama informacija. Kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo duomenys, nuotraukos.
Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas naudotis Sąlygomis ir Politika numatytomis sąlygomis.
Tvarkymo terminas – iki 5 metų

Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.
Jūsų užklausą ir su ja susijusius Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar iki 6 (šešių) mėnesių po Užklausos išsprendimo, tačiau ne trumpiau kaip:
– Užklausas el. paštu – 6 mėnesius
– Skundus – iki 5 metų
– Facebook asmenines žinutes – 6 mėnesius
Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.
Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

8. Duomenis renkame tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai pildydamas registracijos ir/ar užsakymo anketas, o pirkimo duomenis – naudodamasis Paslaugomis.
Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, susisiekdami asmenine Facebook žinute, skambindami ir kt.

9. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti IT specialistai, finansininkai, papildų tiekėjai ir pan.. Kiekvienu atveju, duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės interneto svetainėje sulieknek.lt pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto naudojimu susijusios paslaugas.
10. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

11. Savo teises galite įgyvendinti:

11.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais mūsų duomenimis.
Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
11.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis
Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

11.3. Teisė atšaukti sutikimą
Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis.

11.4. Teisė pateikti skundą
Mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks rasti susitarimą.
Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
11.5. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą el. paštu registracija@sulieknek.lt arba Alytaus g. 22, Vilnius
Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi Paslaugomis.
11.6. Teisė į duomenų perkeliamumą
Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą el. paštu registracija@sulieknek.lt arba Alytaus g. 22, Vilnius
11.7. Prašymų nagrinėjimo tvarka
Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą.
Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.
12. Visais duomenų tvarkymo klausimais susisiekti galite:
El. paštu registracija@sulieknek.lt
Tel. +370 640 64774
Pašto korespondencijos adresas – Alytaus g. 22, LT-02117 Vilnius
Mūsų rekvizitai:
UAB „Valgau sveikai:
Juridinio asmens kodas 303128517
Buveinės adresas: Alytaus g. 22, LT-02117 Vilnius
13. Duomenų saugumas
Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

14. Slapukai
Tiekėjas siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašyta informacija yra naudojama Vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui. Slapukai naudojami norint prisijungti prie vidinės sistemos t.y. lankytojo sesijai identifikuoti, saugomas sesijos ID. Taip pat, slapukai naudojami atpažinti sugrįžtanti vartotoją ir antrą kartą nerodyti jam tos pačios medžiagos. Duomenų subjektas prisijungdamas prie sulieknek.lt tinklalapio yra informuojamas apie slapukų naudojimą bei yra gaunamas jo sutikimas dėl slapukų. Slapukus, atsisakyti ar ištrinti galima per naršyklės nustatymus. Naudojami slapukai:
– Google Analytics. Jų tikslas – identifikuoti IP adresus, atsiminti lankytojo veiksmus svetainėje ir pasiekti svetainės naršymo istoriją. Mes naudojame tokią informaciją ruošti ataskaitas, gerinti mūsų svetainės kokybę.
– Arevico Facebook Box plugin. Šie slapukai susiję su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, tokiomis kaip mygtukai „Patinka“ ir „Dalintis“.
– CloudFlare apsaugos nuo įsilaužėlių.
– WordFence apsaugos įskiepio slapukas reikalingas identifikuoti sesiją.
– Dalyvio aplinkos prisijungusio vartotojo.